older workers have many advantages and experiences casual

SASSI LLC

За SASSI LLC

„Silver Age Silver Sage Initiative – Later-life Careers“ (SASSI LLC) е проект по програма „Еразъм+“, координиран от германската организация blinc и включващ партньори от 5 държави – Австрия, България, Германия, Португалия и Словакия.

Едно от предизвикателствата, пред които е изправена Европа в бъдеще, е постигането на икономическата конкурентоспособност и просперитет. Това зависи в голяма степен от способността на европейските икономики да използват пълноценно своите трудови ресурси. Един от начините за постигане на тази цел е удължаването на периода на заетост през целия живот. Застаряването на населението е една от движещите сили на стратегията „Европа 2020“ за заетост, която предвижда увеличаване на участието на работната сила в ЕС. Смята се, че за да се запазят системите за социална подкрепа жизнеспособни със застаряването на населението на Европа, все повече хора трябва да работят и дори да останат на работа по-дълго през живота си. Приемането на подходящи, съобразени с възрастта политики и практики има за цел да позволи и насърчи по-възрастните работници да останат на пазара на труда или дори да се върнат обратно на него.

Научи повече за SASSI LLC: