Глава VI – Социални ползи от предприемачеството за възрастни

VI. 3. Социални ползи от по-възрастното предприемачество – работа в мрежа

Предприятията трябва да бъдат загрижени за благосъстоянието на обществото и да имат предвид как техните действия могат да повлияят на обществото като цяло.
Read More VI. 3. Социални ползи от по-възрастното предприемачество – работа в мрежа