older workers have many advantages and experiences casual

За кого е проектът?

Ако се занимаватe с ПОО (Продължаващо професионално образование и обучение) – ако сте обучител, преподавател, кариерен консултант и т.н.- ресурсите на тази платформа ще ви помогнат да:

 • разберете по-добре икономическите и социалните императиви за пълноценна заетост на по-късен етап от живота – и защо хората искат или трябва да продължат да работят
 • видите ползите от таланта и опита на по-възрастните служители
 • научите нови подходи на кариерно консултиране
 • подкрепяте своите клиенти по пътя към смислена заетост в тази възраст
 • научите за различни гъвкави работни практики в подкрепа на възрастните работещи лица
 • придобиете допълнителни знания, умения и компетенции за консултиране на тази група
 • получите достъп до адаптирани материали за обучение
 • разработите стратегии за подкрепа на възрастни предприемачи
 • подкрепяте обучаеми в работа с междукултурно измерение
 • валидирате придобиването на компетенции на своите обучаеми
 • изградите международна мрежа от професионалисти съмишленици

Ако сте работещ на възраст 50+, съдържанието на тази платформа ще ви помогне да:

 • научите за ползите и предимствата на кариерното консултиране и обученията за повишаване на уменията на късен кариерен етап
 • се мотивирате за ПОО с цел повишаване на уменията или преквалифициране
 • откриете нови възможности за заетост като работа на свободна практика, социално предприемачество и др.
 • подобрите кариерните си решения
 • откриете своя предприемачески дух
 • развиете интерес към мобилности с цел учене в страната и чужбина
 • изградите контакти и мрежи за подкрепа и развитие