working senior man

I. 1. – Могат ли по-възрастните служители да бъдат мобилни?

Мотивиращи фактори и пречки Ползите от мобилността за служителите, работодателите и домакините Възрастните работници и мобилността

В този наръчник се занимаваме основно с мобилността на работното място. Какво точно представлява тя и по какво се различава от обикновеното пътуване?

Leave a Reply