happy couple in their midfifties reading on one tablet, business casual

I. 1. Prečo je podnikanie starších ľudí dôležité?

porozumieť pojmu olderpreneurship a rozlišovať medzi podnikaním a olderpreneurship.

Zistite, prečo je staršie podnikanie dôležité – čo je staršie podnikanie a aké sú jeho charakteristiky.

Leave a Reply