grey haired lady in business context with a cup of coffee and holding newspaper

I. 2. – Мобилностите като Непрекъснато Професионално Развитие (CPD)

Служителят на 21-ви век като човек, който се учи през целия си живот и се занимава с непрекъснато професионално развитие (CPD).

Обучението е неразделен компонент на мобилността на работното място. То може да бъде тяхна основна цел – в случай на формален квалификационен курс, но ученето често надхвърля формалните цели.

Leave a Reply