entrepreneurial mindset

I. 2. Предприемачески начин на мислене

Разберете разликата между нагласата за растеж и фиксираната нагласа и се научете да различавате поведенията, които водят до всяка нагласа.

Разберете разликата между мисленето на растежа и фиксираната ментална нагласа, и се научете да различавате поведенията, свързани с тях

Следните характеристики типични ли са за фиксираната нагласа или за нагласата за растеж?

Leave a Reply