older workers have many advantages and experiences casual

I. 3. По-добре от всякога преди

Разберете специфичните предимства, които имат по-възрастните служители, когато става въпрос за иницииране на нови проекти.

Разберете специфичните предимства, които имат по-възрастните служители, когато става въпрос за иницииране на нови проекти.

Какво поведение е характерно за всеки термин? Моля, свържете термините с поведенията.

Leave a Reply