girl shows her 60 year old grandmother something on her smartphone

I. 4. – Мобилност и иновации

Какво точно представляват иновациите и как участието в мобилности ги подпомага?

Иновациите се превърнаха в модна дума. Приема се за даденост, че предприятията, които искат да се адаптират към нуждите на пазара на труда и да обслужват интересите на своите клиенти, трябва да бъдат иновативни.

Leave a Reply