behind books, studying

I. 4. Кариерно наследство

Разберете концепцията за кариерно наследство и определете факторите, които спомагат за създаването на наследство в работата

Разберете концепцията за кариерно наследство и определете факторите, които спомагат за създаването на наследство в работата

Какво поведение е характерно за всеки термин? Моля, свържете термините с поведенията.

Leave a Reply