bald man in his sixties with beard is thinking dark background

II. 1. – Краткосрочни мобилности

Познаването на положителното въздействие на мобилността с учебна цел и превръщането ѝ от изключение в правило за всички трябва да бъде наша обща цел.

Образователната мобилност е мощно учебно преживяване и е чудесен начин за развиване на нови социални, междукултурни и междуличностни компетентности на всеки етап от живота.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Leave a Reply