lady with very short grey hair and bold glasses points in two different directions, business casual

II. 1. Въведение

Да си предприемач в късна възраст често се свързва със "създаване на бизнес" и това може да звучи непосилно. Съществуват различни варианти да останете активни и да преминете към "предприемачески" начин на работа.

Съществуват различни възможности за преминаване към предприемачески начин на работа.

Проверете знанията си!

Leave a Reply