bald man in his sixties with beard is thinking dark background

II. 1. – Krátkodobé mobility

Poznanie pozitívneho vplyvu vzdelávacej mobility a jej premena z výnimky na pravidlo pre všetkých by malo byť naším spoločným cieľom.

Vzdelávacia mobilita je silnou vzdelávacou skúsenosťou a skvelým spôsobom, ako rozvíjať nové sociálne, medzikultúrne a medziľudské kompetencie v ktorejkoľvek fáze života.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Leave a Reply