mentor

II. 3. Прилагане на знанията и опита в консултиране/менторство

Разберете концепцията за консултиране и менторство или наставничество и каква е разликата между тях

Понятие и разлика между консултиране и наставничество.

Leave a Reply