Turning your knowledge and expertise into consulting mentoring - gentleman in his sixties, business casual

II. 3. Premena vašich vedomostí a odborných znalostí na poradenstvo/mentoring

Pochopte koncepciu poradenstva a mentoringu a naučte sa rozdiel medzi týmito dvoma pojmami.

Pojem a rozdiel medzi poradenstvom a mentoringom.

Leave a Reply