Turning your knowledge and expertise into consulting mentoring - gentleman in his sixties, business casual

II. 4. Превръщане на вашата мисия в социален бизнес

Разберете принципите на социалното предприемачество и как да разпознавате условията за създаване и поддържане на социално предприятие.

Вие ли сте следващият основател на социален бизнес?

Научете повече за Vollpension

https://www.vollpension.wien/en/welcome/

Социално предприемачество

Leave a Reply