portrait of a lady in her sixties, bold glasses and dark background, business casual clothes

III. 1. – Кои са посланиците на мобилността в по-късна възраст?

Разбиране на основните характеристики на посланика на мобилността в по-късна възраст.

Разбиране на основните характеристики на посланика на мобилността в по-късна възраст

Leave a Reply