The ‘soft skills’ of entrepreneurship person 55 years business casual no text

III. 1. Отвътре навън – ролята на вътрешния свят

Какво представляват меките умения и защо трябва да ни пука за тях? Каква е добавената стойност на саморефлексията и случва ли се тя ИЗВЪН кабинета на терапевта?

Добавената стойност на саморефлексията.

Leave a Reply