III. 1. “Меките умения” на предприемачеството

Какво представляват меките умения и защо трябва да се интересуваме от тях? Каква е добавената стойност на саморефлексията и случва ли се тя ИЗВЪН кабинета на терапевта?

Добавената стойност на саморефлексията.

Leave a Reply