man in his late fifties sitting on a coach reading a scientific book

III. 2. – Отговорности и конкретни задачи на посланика – ползите от мобилностите

Станете по-добър посланик, като овладеете знанията за когнитивните отклонения.

Как да популяризирам ползите от програмите за мобилност?

Отзиви за схемата за целева мобилност на EURES

Leave a Reply