behind books, studying

III. 3. Предприемачество на възрастните хора, страх и съпротива

Научете как да станете майстор на промяната, като се справите с тревожността и страха от нови начинания. Включително практическо занимание.

Как да станете майстор на промяната

Leave a Reply