55 years old man with a distant gaze, business casual look, making a smartphone call

III. 4. – Отговорности и конкретни задачи на посланика – планиране и осъществяване на мобилност

Планиране и осъществяване на подкрепа - да знаете как идеално да подготвите и придружите мобилността

Планиране и осъществяване на подкрепа – да знаете как идеално да подготвите и придружите мобилността

Leave a Reply