IV. 1. – Избор на подходяща мобилност

Мобилността на работното място може да бъде един от елементите на кариерното развитие, което може да се определи като поредица от дейности или като процес на развитие на кариерата през целия живот.

Какви са потенциалните ползи от мобилността на възрастните предприемачи?

Leave a Reply