pile of books on a desk, topic of books business, administration, start-up

IV. 3. – Самостоятелно обучение относно мобилностите

Ако обичате да поемате отговорност за това, което научавате и усвоявате, самостоятелното учене може да е правилният начин.

Предимства на самостоятелното учене и поставянето на цели за учене

Useful tips and information related to goals setting

Leave a Reply