happy couple in their midfifties reading on one tablet, business casual

IV. 3. Финансиране на моя бизнес: основи

Научете повече за различните видове финансиране в зависимост от етапа на развитие на вашия бизнес и се запознайте с наличните банкови бизнес кредити.

Кой е най-подходящият вид финансиране за вашия бизнес?

Научете повече за IDEO:

https://cantwait.ideo.com

Leave a Reply