shorthaired lady in her midfifties working at her laptop, casual

IV. 4. – Мобилностите на практика

Осъзнаването на желаните от вас подобрения преди мобилността ще ви помогне да оцените постигнатия напредък. Доказването ви помага по различни начини.

Защо и как да наблюдаваме и доказваме развитието на компетенциите.

Information about the LEVEL5 system

Leave a Reply