laptop on a wooden desk and a book, no text

IV. 4. Правни аспекти на стартирането на бизнес: основи

Запознайте се с правните изисквания за започване на бизнес във вашата страна и усвоете най-важните ключови термини.

Глосар и контролен списък за по-възрастни предприемачи

Научете повече за предимствата и недостатъците на всеки вид финансиране:

https://www.business.govt.nz/business-performance/strategic-finance/what-to-know-when-exploring-funding-options/#e-11277

Правни условия за започване на бизнес

Leave a Reply