desk with laptop from above, man typing

IV. 4. Правни аспекти на стартирането на бизнес: основи

Запознайте се с правните изисквания за започване на бизнес във вашата страна и усвоете най-важните ключови термини.

Глосар и контролен списък за по-възрастни предприемачи

Правни условия за започване на бизнес

Leave a Reply