laptop on a wooden desk and a book, no text

IV. 4. Právne aspekty začatia podnikania: základy

Zoznámte sa s právnymi požiadavkami na začatie podnikania vo vašej krajine a osvojte si najdôležitejšie kľúčové pojmy.

Slovník a kontrolný zoznam pre starších podnikateľov

Zistite viac o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov financovania:

https://www.business.govt.nz/business-performance/strategic-finance/what-to-know-when-exploring-funding-options/#e-11277

Právne podmienky začatia podnikania

Leave a Reply