two ladies in their 60ies with one lady explaining her friend something on a whiteboard business casual no text

V. 1 – Проучване на възможностите за мобилност в Европейския съюз

Какви възможности за мобилност има в ЕС? Какви стъпки трябва да предприемат по-възрастните предприемачи за да се възползват ефективно от възможностите за мобилност?

Разбиране на възможностите и вариантите за мобилност / Проучване на процесите за кандидатстване

Leave a Reply