senior with tablet and smartphone

V. 3. Изграждане на успешен цифров бизнес

Понятията "цифрова стратегия" и "бизнес стратегия" не могат да бъдат разделени и затова организациите трябва да работят върху своята цифрова бизнес стратегия.

Как да създадем цифрова бизнес стратегия?

Дигитален бизнес

Leave a Reply