swedish forester who is 60 years old going with italian students on fieldtrip into a forest

V. 3 – Как да комуникираме мобилностите на по-възрастните?

Да разберете какво представлява комуникационният план и да сте наясно с неговите цели. Научете се да разработвате цялостна и надеждна комуникационна стратегия.

Какво представлява комуникационният план и какви са неговите цели? Комуникация и насърчаване на мобилността накратко.

Leave a Reply