couple in their sixties, business casual, discovering their superpowers

VI. 1. Открийте своите суперсили

Обмислете ценностите си и личните си предимства, които могат да ви насочат към предприемачество за възрастни хора.

Определете силните си страни.

Можете ли да откриете своите суперсили?

Leave a Reply