VI. 3. Социални ползи от по-възрастното предприемачество – работа в мрежа

Предприятията трябва да бъдат загрижени за благосъстоянието на обществото и да имат предвид как техните действия могат да повлияят на обществото като цяло.

Какви са ползите от социалната отговорност?

Leave a Reply