working senior man

I. 1. – Môžu byť starší pracovníci mobilní?

Motivačné faktory a prekážky Prínosy mobilít pre zamestnancov, zamestnávateľov a hostiteľov Starší pracovníci a mobility.

V tejto príručke sa zaujímame predovšetkým o mobilitu na pracovisku. Čo to presne je a ako sa líši od jednoduchého cestovania?

Leave a Reply