grey haired lady in business context with a cup of coffee and holding newspaper

I. 2. – Mobilita ako CPD

Zamestnanec 21. storočia ako celoživotný študent, ktorý sa neustále odborne rozvíja (CPD).

Učenie je neoddeliteľnou súčasťou mobility na pracovisku. Môže byť ich primárnym cieľom – v prípade formálneho kvalifikačného kurzu, ale učenie často presahuje formálne ciele.

Leave a Reply