older workers have many advantages and experiences casual

I. 3. Lepšie ako kedykoľvek predtým

Pochopte, aké špecifické výhody majú starší pracovníci pri iniciovaní nových projektov.

Pochopte, aké špecifické výhody majú starší pracovníci pri iniciovaní nových projektov.

Aký druh správania je charakteristický pre každý termín? Priraďte pojmy k správaniu.

Leave a Reply