older person barely visible behind a book reading business casual

I. 4. Dedičská kariéra

Pochopiť koncept kariéry, ktorá je dedičstvom, a identifikovať faktory, ktoré pomáhajú vytvoriť dedičstvo.

Pochopiť koncept kariéry, ktorá je dedičstvom, a identifikovať faktory, ktoré pomáhajú vytvoriť dedičstvo.

Ktorý typ správania je charakteristický pre každý tím? Prosím, priraďte pojmy k správaniu.

Leave a Reply