vocational training, group of people sitting at a table, focus on a greyhaired lady in a black turtleneck

II. 3. – Dobrovoľníctvo

Oboznámte sa s výhodami dobrovoľníckej práce a mobilitou dobrovoľníkov. Uvažujte o týchto mobilitách v kontexte starších pracovníkov.

Dobrovoľníctvo je prospešné aj pre dobrovoľníka a môže byť prostriedkom na objavenie nových (spoločenských) záujmov.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Leave a Reply