portrait of a lady in her sixties, bold glasses and dark background, business casual clothes

III. 1. – Kto sú veľvyslanci mobility v neskoršom veku?

Pochopenie kľúčových charakteristík ambasádora mobility v neskoršom veku.

Pochopenie kľúčových charakteristík ambasádora mobility v neskoršom veku.

Leave a Reply