man in his late fifties sitting on a coach reading a scientific book

III. 2. – Zodpovednosti a konkrétne úlohy veľvyslanca – Výhody mobility

Stať sa lepším veľvyslancom vďaka osvojeniu si poznatkov o kognitívnych predsudkoch

Ako propagovať výhody programov mobility?

Referencie o programe cielenej mobility EURES

Leave a Reply