three ladies in their late fifties sitting on a coach and looking on one smartphone screen

III. 3. – Zodpovednosti a konkrétne úlohy veľvyslanca – prekonávanie bariér

Pozrime sa hlbšie na stereotypy a potenciálne prekážky, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť v súvislosti s programami mobility.

Pochopenie možných prekážok a poznanie spôsobov ich prekonania

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Leave a Reply