55 years old man with a distant gaze, business casual look, making a smartphone call

III. 4. – Zodpovednosti a konkrétne úlohy veľvyslanca – plánovanie a realizácia mobility

Plánovanie a realizácia podpory - vedieť, ako ideálne pripraviť a sprevádzať mobilitu

Plánovanie a realizácia podpory – vedieť, ako ideálne pripraviť a sprevádzať mobilitu

Leave a Reply