classical typewriter, view on the sheet of paper with wording "Stories matter"

III. 5. – Veľvyslanec ako rozprávač

Príbehy sú skôr nádobou, ktorá posúva myslenie vášho klienta/záujemcu od abstraktného strachu z mobility alebo podnikania.

Aký význam majú príbehy v mojej úlohe ambasádora?

Leave a Reply