symbolic image for " The Importance of Intercultural Competence"

III. 6. – Význam medzikultúrnej kompetencie

Pochopiť, ako kultúra formuje vnímanie, a uvedomiť si vlastné kultúrne formované hodnoty, presvedčenia a predsudky.

Čo je to kultúrne sebauvedomenie a ako ho môžem rozvíjať?

Country Comparison Tool (Hofstede)

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Quiz: Medzikultúrne prekážky

Leave a Reply