IV. 1. – Výber vhodnej mobility

Mobilita na pracovisku môže byť jedným z prvkov kariérneho rozvoja, ktorý možno definovať ako sériu činností alebo celoživotný proces rozvoja kariéry.

Aké sú potenciálne výhody mobility starších podnikateľov?

Leave a Reply