evaluationg soft skills old person i60 years business casual in cafe

III. 4. Оценяване на меките умения

Познавам ли всички страни на диаманта? Размисли върху минали преживявания.

Познавам ли всички страни на диаманта?

Soft skills self-assessment tool

https://www.vetgps.eu/questionnaire-open/

Online entrepreneurial skills assessment tool

https://growing-project.eu/portfolio/online-entrepreneurial-skills-assessment-tool/

Leave a Reply