Cappuccino and Smartphone

III. 4. Оценяване на меките умения

Познавам ли всички страни на диаманта? Размисъл върху минали преживявания.

Познавам ли всички страни на диаманта?

Soft skills self-assessment tool

https://www.vetgps.eu/questionnaire-open/

Online entrepreneurial skills assessment tool

https://growing-project.eu/portfolio/online-entrepreneurial-skills-assessment-tool/

Leave a Reply