evaluationg soft skills old person i60 years business casual in cafe

III. 4. Hodnotenie mäkkých zručností

Poznám všetky strany diamantu? Premýšľanie o minulých skúsenostiach.

Poznám všetky strany diamantu?

Nástroj na samohodnotenie mäkkých zručností

https://www.vetgps.eu/questionnaire-open/

Online nástroj na hodnotenie podnikateľských zručností

https://growing-project.eu/portfolio/online-entrepreneurial-skills-assessment-tool/

Leave a Reply