open suitcase with stationary, paper, pens, no text

IV. 1. Od myšlienok k praxi: tvrdé obchodné zručnosti

Zrod podnikateľského nápadu: design thinking - V tejto téme sa zoznámite s konceptom design thinking a s tým, prečo je taký úspešný.

Metodika dizajnového myslenia

Zistite viac o spoločnosti IDEO:

https://cantwait.ideo.com/

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Design-Thinking / myslenie v oblasti dizajnu

Leave a Reply