stacked coins

IV. 2. Od myšlienok k praxi: tvrdé obchodné zručnosti

Vedieť vizualizovať, analyzovať a posúdiť potenciál svojho podnikateľského nápadu a navrhnúť podnikateľský model akéhokoľvek typu organizácie.

Môj podnikateľský nápad: kontrola reality

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Business Model Canvas

Leave a Reply