classical typewriter, view on the sheet of paper with wording "Stories matter"

III. 5. – Посланикът като разказвач на истории

Историите са по-скоро съдът, който измества мисленето на вашия клиент/обект от абстрактния страх от мобилността или предприемачеството към по-конкретна представа за тях.

Какво е значението на историите в ролята ми на посланик?

Leave a Reply