pile of books on a desk, topic of books business, administration, start-up

IV. 3. – Samostatné učenie v mobilite

Ak radi preberáte zodpovednosť za to, čo sa naučíte a zvládnete, samostatne riadené učenie môže byť tou správnou voľbou.

Výhody samostatného učenia sa a stanovenia vzdelávacích cieľov

Useful tips and information related to goals setting

Leave a Reply